CBL European Leaders Equity Fund

Duomenys 21.01.2021
Bazinė valiuta EUR
Vertė 52,90
Kainos pokytis 0,99%
Fondo aktyvai 8 776 900 EUR
ISIN kodas LV0000400794

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
3,60% 7,54% 8,69% 11,96% 16,57% 13,74% 3,30% 6,79% 3,74%