Investavimo Konsultacijos

Investavimo strategijos anketa

Pasitelkiant naujausias technologijas bei savo ilgametę finansinę patirtį, parengėme investavimo strategijos klausimyną. Jums jį užpildžius, pagal jūsų finansinę situaciją, toleranciją rizikai bei investavimo žinias, pateikiamos individualizuotos investavimo į „CBL Asset Management“ (toliau tekste – CBL) siūlomus investicinius fondus rekomendacijos.

Pradeti

Sustainability

CBL neįtraukė tvarumo, aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (ESG) kriterijų į šio investicijų strategijos klausimyno tinkamumo vertinimus. Daugiau informacijos, remiantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, rasite čia.