CBL Eastern European Bond Fund - R Acc USD

Duomenys 14.01.2021
Bazinė valiuta USD
Vertė 27,67
Kainos pokytis 0,04%
Fondo aktyvai 71 932 987 USD
ISIN kodas LV0000400125

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
0,44% 0,55% 4,10% 6,26% 2,98% 6,72% 4,12% 5,91% 5,86%