Lapas lietošanas noteikumi

AS “Citadele banka” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem Jūsu zaudējumiem vai kaitējumu, ja tāds rastos šīs mājas lapas lietošanas rezultātā, vai arī šajā mājas lapā piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams. Šajā interneta mājas lapā esošā informācija iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā Jums pašam ir jānovērtē šajā interneta mājas lapā esošās informācijas lietderība. Šajā interneta mājas lapā esošā informācija attiecas uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā interneta mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp AS “Citadele banka” un Jums. To nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai izmantot šajā interneta mājas lapā minētos produktus vai pakalpojumus.

AS “Citadele banka” neatbild par citu interneta mājas lapu saturu, kuras ir piesaistītas šai interneta mājas lapai.

Autortiesības

Šī interneta mājas lapa ir AS “Citadele banka” īpašums. AS “Citadele banka” ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas šajā interneta mājas lapā, ja vien nav citas norādes. Jūs nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas šajā interneta mājas lapā, šos materiālus var pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku obligāta.

Ja Jūs neievērojat augstāk minētos šīs interneta mājas lapas lietotāju pienākumus, Jūs pārkāpjat autora tiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Konfidencialitāte

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet AS “Citadele banka” ar šīs interneta mājas lapas starpniecību vai izmantojot e-pastu, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā būs pieejama tikai AS “Citadele banka” un tās grupas uzņēmumiem. AS “Citadele banka” Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai paredzētajiem mērķiem.