CBL European Leaders Equity Fund

 • Eiropas akciju fonds, kura mērķis ir atlasīt akciju tirgus līderus un tādejādi sniegt augstāku ilgtermiņa ienesīgumu
 • Inovatīva algoritmiska pieeja, kas ļauj efektīvi analizēt lielu emitentu skaitu, atlasīt akcijas ar lielāko izaugsmes potenciālu un veidot optimālu, diversificētu portfeli
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu, mūsdienīgām analītiskām metodēm un plašu ieguldījumu pieredzi
 • Fonds veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un sociālajos raksturlielumos (atbilstoši SFDR 8. panta definīcijai)

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 19.07.2024
Valūta EUR
Vērtība 53,96
Vērtības izmaiņas -1,23%
Fonda aktīvi 10 035 447 EUR
ISIN kods LV0000400794

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
5,76% -3,52% 3,53% 8,64% 11,51% 11,24% -3,00% 5,13% 3,18%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums*: 24/08/2004
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 1.4% gadā
 • Pirkšanas komisija: 0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Latvijas Banka
 • ISIN: kods: LV0000400794
 • Bloomberg kods: CITBSEF LR

* Dati par laika periodu līdz 2013. gada 20. novembrim ir attiecināmi uz „Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008), kura aktīvi tika pilnībā pārvesti uz jaunizveidoto „CBL Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) ar identisku ieguldījumu stratēģiju. 2020. gada 1. janvārī tika nomainīts Fonda nosaukums uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tika paplašināts Fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju