CBL Eastern European Bond Fund - R Acc USD

 • Diversificēts Austrumeiropas valstu valdību un privāto uzņēmumu parāda vērtspapīru portfelis
 • Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no obligāciju cenu kāpuma un kupona maksājumiem
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi reģionā
 • Uzsvars uz atsevišķu instrumentu atlasi (bottom-up) un iespēja izvērtēt katru ieguldījuma iespēju

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 29.09.2023
Valūta USD
Vērtība 23,69
Vērtības izmaiņas 0,13%
Fonda aktīvi 30 204 734 USD
ISIN kods LV0000400125

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
8,42% -0,04% 1,98% 5,43% 12,33% -8,68% -3,57% -0,55% 4,28%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 12/03/2003
 • Valūta: USD
 • Pārvaldīšanas komisija: 1.0% gadā
 • Pirkšanas komisija: Līdz 1.0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Latvijas Banka
 • ISIN: kods: LV0000400125
 • Bloomberg kods: PAREEUB LR

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju