Investīciju portfeļi

Starptautisku atzinību ieguvis investīciju process – Jūsu kapitāla vairošanai

Pakalpojums

Pieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:

  • klienta riska toleranci un investēšanas mērķus
  • vēlamo portfeļa atdevi
  • plānoto investīciju termiņu

Uzzināt vairāk

Investīciju process

  • CBL Asset Management speciālisti uzklausa klienta vēlmes un mērķus, nosaka klienta riska toleranci un apspriež piemērotas investīciju iespējas.
  • Investīciju speciālisti izstrādā klientam individuāli piemērotu investīciju portfeļa struktūru.
  • Aktīvus izvieto atbilstoši saskaņotajai portfeļa struktūrai.
  • Portfelis un tajā iekļautie vērtspapīri tiek pastāvīgi uzraudzīti un izvērtētas alternatīvas ieguldījumu iespējas.
  • Saskaņā ar CBL Asset Management investīciju stratēģiju un tirgus situāciju, investīciju speciālisti veic taktiskas izmaiņas portfeļa struktūrā.
  • Klients saņem regulāras portfeļa atskaites, kā arī var sekot tām līdzi internetbankā.

Cenrādis

Pārvaldītāja piemērojamās komisijas, atlīdzības un citas izmaksas attiecībā uz klienta investīciju portfeli un citiem pakalpojumiem: Tarifs/Apjoms
Investīciju portfeļa pārvaldīšana 1.00% gadā (iesk. PVN)
Investīciju portfeļa daļas pārvaldīšana, kas ieguldīta CBL Asset Management IPAS pārvaldītajos fondos 0.05% gadā (iesk. PVN)
Maksa par aktīvu sākotnējo izvietošanu 0% - 1%1
Atskaišu, izziņu un citu pārskatu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50 EUR
Finanšu instrumenta pārveduma darījuma apstrāde (par katru Finanšu instrumentu) 50 EUR
Investīciju portfeļa pārvaldīšanas maksa investīciju portfelim, kura atlikušais apjoms ir mazāks par 10 000 EUR2 120 EUR2 gadā
Minimālais investīciju portfeļa pārvaldīšanas apjoms 100 000 EUR2

1 atkarībā no portfeļa apjoma un riska profila.

vai ekvivalents citā valūtā

Ar detalizētāku un plašāku tiesību aktos pieprasīto ex ante informāciju par tā investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām un saistītajiem izdevumiem Klients tiks iepazīstināts personalizētā veidā, saņemot investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu pirms līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu noslēgšanas vai grozījumu tajā veikšanas.

Vispārējie investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumi