Citadele grupas atalgojuma politika

Mūsu atalgojuma politika iekļauj ilgtspējas riska apsvērumus, kā arī Citadele grupas ētikas kodeksa ievērošanu un ieinteresēto personu interešu saskaņošanu darbinieku rīcībā.

Citadele grupa ir apņēmusies īstenot godīgu un saprātīgu atalgojuma praksi un politiku, lai veicinātu biznesa ilgtspēju un attīstību ilgtermiņā un sasniegtu gan Citadele grupas, gan darbinieku intereses. Atalgojuma politikā cita starpā ir iekļautas prasības ievērot Citadele Grupas ētikas kodeksu, kā arī normas darbinieku rīcības saskaņošanai ar plašāka Citadele grupas darbībā ieinteresēto pušu loka interesēm. Pārvaldībā esošo aktīvu vērtības pieaugums nav vienīgā vai galvenā Atalgojuma politikas sastāvdaļa, tāpēc risks, ka individuālā motivācija, pieņemot ieguldījumu lēmumus, varētu nesakrist ar ilgtspējas risku aspektiem, ir ierobežots. Turklāt, lai papildus ierobežotu pārmērīgu riska uzņemšanos un mazinātu fokusu uz īstermiņa mērķu sasniegšanu, amatu grupām, kas ietekmē biznesa un portfeļu riska profilu, daļa no mainīgā atalgojuma izmaksas tiek atlikta uz laiku no viena līdz trim gadiem.  Citadele grupa cieši seko līdzi attīstībai un regulāri ievieš Atalgojuma politikā labāko praksi un inovācijas ilgtspējas finansēs un vides, sociālajos un uzraudzības (EGS) aspektos. 

Citadele Grupas Atalgojuma pārskats