CBL Alternatīvie Ieguldījumu Fondi

Alternatīvie ieguldījumu fondi (AIF) ir nekustamo īpašumu fondi, hedžfondi un privātā kapitāla/riska kapitāla fondi, kuri ir reģistrēti un darbojas Eiropas Savienībā. AIF darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondiem un to pārvaldniekiem un Latvijas Republikas Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu. Latvijā alternatīvos ieguldījumu fondus uzrauga Finanšu un Kapitāla Tirgus komisija.

Latvijā visus nekustamo īpašumu fondus, hedžfondus un privātā kapitāla/riska kapitāla fondus ir jāreģistrē kā AIF un tos var pārvaldīt tikai licenzēti vai reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldnieki. CBL Asset Management bija pirmais aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums, kas saņēma licenci pārvaldīt alternatīvos ieguldījumu fondus Latvijā. CBL Asset Management Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci saņēma 2014. gada janvārī.

Nekustamo īpašumu investīciju fondi

CBL Asset Management ir uzrādījis labus rezultātus nekustamo īpašumu fondu reģistrēšanā un pārvaldīšanā kopš 2001. gada. CBL Asset Management ir pieredze 4 nekustamo īpašumu fondu reģistrēšanā un pārvaldīšanā gan komerciālo, gan dzīvojamo nekustamo īpašumu segmentā.