CBL Prudent Opportunities Fund - EUR

 • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
 • Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie relatīvi nelielas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
 • Akciju mērķa īpatsvars 15-20%

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 19.07.2024
Valūta EUR
Vērtība 11,38
Vērtības izmaiņas -0,26%
Fonda aktīvi 889 677 EUR
ISIN kods LV0000400372

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
2,61% 0,35% 3,83% 3,55% 5,57% 2,69% -4,16% -0,65% 0,77%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 20/09/2007
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 0.85% gadā
 • Pirkšanas komisija: līdz 0.5% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Regulators:Latvijas Banka
 • ISIN: kods: LV0000400372
 • Bloomberg kods: PARUSFE LR
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju