CBL US Leaders Equity Fund - R Acc EUR (hedged)

 • ASV akciju fonds, kura mērķis ir atlasīt akciju tirgus līderus un tādejādi sniegt augstāku ilgtermiņa ienesīgumu
 • Inovatīva algoritmiska pieeja, kas ļauj efektīvi analizēt lielu emitentu skaitu, atlasīt akcijas ar lielāko izaugsmes potenciālu un veidot optimālu, diversificētu portfeli
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu, mūsdienīgām analītiskām metodēm un plašu ieguldījumu pieredzi

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta EUR
Vērtība 14,01
Vērtības izmaiņas 0,07%
Fonda aktīvi 22 459 923 USD
ISIN kods LV0000400992

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
22,14% 8,94% 9,20% 22,47% 32,05% 25,36% 9,39% - 10,26%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 06/01/2021
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 1.4% gadā
 • Pirkšanas komisija: 0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Latvijas Banka
 • ISIN: kods: LV0000400992

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju