/ Pensiju plāni

Pensiju plāni

Latvijā pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma.

Valsts obligātā pensiju shēma jeb pensiju 1. līmenis

Balstās uz paaudžu solidaritātes principa - iedzīvotāju veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek izlietotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošiem pensionāriem.

Valsts fondētā pensiju shēma jeb pensiju 2. līmenis

Daļa no iedzīvotāju veiktajām obligātajām sociālajām iemaksām tiek novirzīta profesionāli pārvaldītā finanšu aktīvu portfelī – depozītos, akcijās, obligācijas un citos vērtspapīros. 2. līmenī uzkrājas reāla nauda, kas pieaug atbilstoši ieguldījumu peļņai.

Uzziniet par CBL Asset Management 2. līmeņa ieguldījumu plāniem!

Privātā - brīvprātīgā pensiju shēma jeb 3. līmenis

Dod iespēju veidot uzkrājumus savai privātajai pensijai papildus valsts garantētajai vecuma pensijai (1. un 2. pensiju līmenim), izmantojot likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

Uzziniet par CBL APF 3. līmeņa ieguldījumu plāniem!

Izvēlieties pārdomāti, kam uzticēt sava pensiju uzkrājuma pārvaldīšanu!

Papildus informācija par Latvijas pensiju sistēmu: www.manapensija.lv.