Pensiju uzkrājumi

Piedalies sava pensiju kapitāla veidošanā – izvēloties profesionālu pārvaldītus un ienesīgus pensiju 2. līmeņa plānus un papildus krājot pensiju 3. līmenī!

Pensiju 1. līmenis

Valsts obligātā pensiju shēma

  • Balstās uz paaudžu solidaritātes principa - iedzīvotāju veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek izlietotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošiem pensionāriem.

Pensiju 2. līmenis

Valsts fondētā pensiju shēma

  • Daļa no iedzīvotāju veiktajām obligātajām sociālajām iemaksām tiek novirzīta profesionāli pārvaldītā finanšu aktīvu portfelī – depozītos, akcijās, obligācijas un citos vērtspapīros.
  • 2. līmenī uzkrājas reāla nauda, kas pieaug atbilstoši ieguldījumu peļņai.

Pensiju 3. līmenis

Privātā - brīvprātīgā pensiju shēma

  • Dod iespēju veidot uzkrājumus savai privātajai pensijai papildus valsts garantētajai vecuma pensijai (1. un 2. pensiju līmenim), izmantojot likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

Uzzināt vairāk

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Pieteikties kādam no Citadele piedāvātajiem ieguldījumu plāniem var, aizpildot iesniegumu un iesniedzot to VSAA filiāle vai latvija.lv.

  • Ja klients vēl nav valsts fondētās pensiju shēmas dalībnieks, tad vienlaicīgi ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli, tiek reģistrēts 2. līmeņa pensiju sistēmā.
  • Likumdošana paredz iespēju mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu vienu reizi gadā, bet viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu – divas reizes gadā.

Pieteikties