CBL Optimal Opportunities Fund - USD

 • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
 • Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie vidējas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
 • Akciju mērķa īpatsvars 35-40%

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta USD
Vērtība 11,96
Vērtības izmaiņas 0,25%
Fonda aktīvi 1 228 406 USD
ISIN kods LV0000400984

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
5,10% 1,27% 2,40% 5,93% 10,13% 9,18% 0,03% 2,87% 3,18%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 01/10/2018
 • Valūta: USD
 • Pārvaldīšanas komisija: 0.95% gadā
 • Pirkšanas komisija: līdz 0.5% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā )
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Regulators: Latvijas Banka
 • ISIN kods: LV0000400984
 • Bloomberg kods: CBLOOFU LR
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija

2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu “CBL Universal Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400364, ”CBL Balanced Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400380 un ”CBL Active Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400406, pievienošana apakšfondam „CBL Optimal Opportunities Fund – USD”, ISIN LV0000400984. Pēc pievienošanas apakšfondi “CBL Universal Strategy Fund – USD”, CBL Balanced Strategy Fund – USD” un ”CBL Active Strategy Fund – USD” ir beiguši savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju