CBL US Leaders Equity Fund - R Acc USD

 • ASV akciju fonds, kura mērķis ir atlasīt akciju tirgus līderus un tādejādi sniegt augstāku ilgtermiņa ienesīgumu
 • Inovatīva algoritmiska pieeja, kas ļauj efektīvi analizēt lielu emitentu skaitu, atlasīt akcijas ar lielāko izaugsmes potenciālu un veidot optimālu, diversificētu portfeli
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu, mūsdienīgām analītiskām metodēm un plašu ieguldījumu pieredzi

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta USD
Vērtība 15,12
Vērtības izmaiņas 0,13%
Fonda aktīvi 22 459 923 USD
ISIN kods LV0000401032

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
22,93% 9,09% 9,64% 23,33% 34,88% 28,64% 12,24% - 12,72%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 06/01/2021
 • Valūta: USD
 • Pārvaldīšanas komisija: 1.4% gadā
 • Pirkšanas komisija: 0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Latvijas Banka
 • ISIN: kods: LV0000401032

 


2021. gada 1. novembrī tika veikta “CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190) pievienošana „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondam “CBL US Leaders Equity Fund” (klase R Acc USD, ISIN LV0000401032). Pēc pievienošanas ieguldījumu fonds „CBL Russian Equity Fund” ir beidzis savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju