CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos
  • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa reģioniem

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta EUR
Vērtība 3,2792542
Vērtības izmaiņas 0,11%
Fonda aktīvi 549 226 478 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
6,08% 2,37% 3,08% 6,31% 11,56% 8,93% 1,33% 3,14% 3,97%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 07/01/2003
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Latvijas Banka
  • Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,62% gadā
  • Maksimālā likme: 1,10% gadā

2021. gada 6. oktobrī tika veikta ieguldījumu plāna “Gauja” pievienošana “CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu plānam “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”. Pēc pievienošanas ieguldījumu plāns “Gauja” ir beidzis savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 5% un 10%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim