CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos
  • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa reģioniem

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 19.01.2021
Valūta EUR
Vērtība 3,0316720
Vērtības izmaiņas 0,02%
Fonda aktīvi 449 309 808 EUR

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
0,59% 0,71% 3,07% 4,85% 2,77% 7,12% 3,25% 3,83% 4,28%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 07/01/2003
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.51% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.59% gadā

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 5% un 10%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim