Pakalpojums

Pieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:

  • klienta riska toleranci, vēlmes Ilgtspējas jomā (ESG)  un investēšanas mērķus;
  • vēlamo portfeļa atdevi;
  • plānoto investīciju termiņu.

Investīciju portfeļa priekšrocības:

  • Individualizēta investīciju portfeļa izveide un profesionāla pārvaldīšana
  • Riska sadalījums starp dažādiem finanšu aktīvu veidiem: zema un paaugstināta riska obligācijām, akcijām un alternatīvajiem aktīviem
  • Investīciju portfeļa struktūras taktiska pielāgošana atbilstoši CBL Asset Management viedoklim par finanšu tirgu perspektīvām
  • Izdevīgāks un ērtāks nodokļu regulējums nekā patstāvīgiem ieguldījumiem
  • Augsta likviditāte – vajadzības gadījumā līdzekļi pieejami īsā laika periodā
  • Potenciāli zemākas darījumu izmaksas nekā brokeru pakalpojumiem
  • Investīciju portfelis atrodas ārpus bankas bilances un nav pakļauts ar to saistītajiem bankas riskiem