Ilgtspēja

Sabiedrība uzskata, ka laika gaitā ilgtspējas jeb vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspekti var ietekmēt Sabiedrības veikto ieguldījumu vērtību. Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās. Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG aspektus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Bez tam, ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ESG aspektus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgākai attīstībai.

Apliecinot apņemšanos veikt atbildīgus ieguldījumus, Sabiedrība 2019. gada jūnijā parakstīja Apvienoto Nāciju atbalstītas organizācijas Atbildīgu investīciju principu deklarāciju. Tādējādi Sabiedrība apņemas ievērot sešus principus:

  1. iekļaut ESG faktorus investīciju analīzē un ņemt tos vērā lēmumu pieņemšanā;
  2. būt aktīviem īpašniekiem un iekļaut ESG jautājumus aktīvu pārvaldības politikās un praksē;
  3. aicināt Uzņēmumus, kuros tiek ieguldīti līdzekļi, nodrošināt atbilstošu ziņošanu par ESG faktoriem;
  4. veicināt un atbalstīt PRI principu pieņemšanu un ieviešanu aktīvu pārvaldības industrijā;
  5. sadarboties ar PRI principu parakstītājiem un PRI, lai palielinātu principu ieviešanas efektivitāti;
  6. ziņot par savām aktivitātēm un progresu saistība ar Atbildīgu investīciju principu ieviešanu.

Ilgtspējas un iesaistīšanās politika

Latviski