Ieguldītāju interešu aizsardzība

Ieguldītāju interešu aizsardzība

Darījumu izpildes politika (spēkā no 29.02.2024.)
Informācija par nodokļiem un nodevām
Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība 
Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Interešu konfliktu novēršanas noteikumi

Papildu aizsardzība investīciju portfeļu Klientiem

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju
Informācija par klienta finanšu instrumentu (investīciju) portfeļu pārvaldības pakalpojumu
Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
Klientam piešķiramo statusu apraksts

Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām

Par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Vēsturiskā informācija

Darījumu izpildes politika (spēkā no 31.05.2023.)
Darījumu izpildes politika (spēkā no 20.03.2022.)
Darījumu izpildes politika (25.01.2021.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (29.02.2024.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (31.03.2023.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (11.02.2022.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (25.03.2021.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (01.11.2019.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (24.04.2018.)