CBL Optimal Opportunities Fund - EUR

 • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
 • Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie vidējas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
 • Akciju mērķa īpatsvars 35-40%

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 26.11.2021
Valūta EUR
Vērtība 13,04
Vērtības izmaiņas 0,08%
Fonda aktīvi 8 129 476 EUR
ISIN kods LV0000400398

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
6,45% 0,85% 0,23% 4,24% 8,22% 7,99% 8,28% 5,75% 1,89%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 20/09/2007
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 0.95% gadā
 • Pirkšanas komisija: līdz 0.5% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
 • ISIN kods: LV0000400398
 • Bloomberg kods: PARBSFE LR
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija


2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Active Strategy Fund – EUR”, ISIN LV0000400414, pievienošana apakšfondam „CBL Optimal Opportunities Fund – EUR”, ISIN LV0000400398. Pēc pievienošanas apakšfonds ”CBL Active Strategy Fund – EUR” ir beidzis savu darbību.
Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Active Strategy Fund – EUR” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/lv/investment-funds/strategic-allocation/active-strategy-eur

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju