Dokumenti

CBL US Leaders Equity Fund - R Acc USD

Informācija par fondu

Fonda ikmēneša pārskats

Fonda pamatdokumenti

Fonda prezentācija
Fonda prospekts
Fonda nolikums

Finanšu pārskati

2021. pusgada pārskats